Vi har Vival, Midazolam og Våken intravenøs sedasjon.

Spesialoppgave