← Tilbake

Oralkirurgi

Om Tannlege 1 Oralkirurgi

Hvorfor velge en oralkirurg?

Oralkirurgen

1. Først gjennomgår du 5 års utdannelse til tannlege.

2.Deretter må en jobbe klinisk i 2 år for å få bredest mulig praksis. Søknad til spesialistutdanningen i Oralkirurgi og Oral medisin kan bare utføres ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

3. Spesialistutdanningen i Oral kirurgi og Oral medisin er 5 fulltids år. I løpet av disse årenen er det utvidet sykehustjeneste med 1 års tjeneste ved følgende sykehusavdelinger: 2 måneder ved kirurgisk ortopedisk avdeling, 2 måneder ved Øre-Nese-Hals avdeling, samt medisinsk legeeksamen i ØNH, 2 måneder med klinisk tjeneste på anestesiavdeling og 2 måneder tjeneste ved plastikk-kirurgisk avdeling, og 2 måneder tjeneste ved medisinsk avdeling.

Oralkirurger utdannet ved Universitetet i Bergen og kjevekirurgisk avdeling Haukeland Universitetssykehus jobber som en selvstendig enhet , men har også samarbeid med andre avdelinger.

Oralkirurger jobber med frakturer i ansiktet, rekonstruksjoner av ansikt etter store skader, tumoroperasjoner og kreftoperasjoner, beintransplantasjoner fra ansikt, hofte og legg, implantatoperasjoner, ortognatisk kirurgi ( flytting og gjenskaping av riktige bitt/kjeverelasjoner.

Denne erfaringen gjør at Oralkirurger har utvidet kunnskap og erfaring med kirurgi og forandringer i ansiktsregionen.

Oralkirurgen setter titusenvis av sprøyter, noe som gjør at vi vet hvordan dette skal gjøres.

Spesialist i oral kirurgi og oral medisin er en beskyttet tittel som bare oppnås etter bestått eksamen etter nevnte kriterier.

Tanntrekking

Når en tann er så ødelagt eller løs, slik at den ikke kan repareres på noen god måte, må den trekkes for å unngå infeksjon og smerter. Store kariesangrep og betennelse i tannkjøttet er de vanligste årsakene til at tanntrekking blir utført. Tannlegen gir alltid godt med bedøvelse og inngrepet er normalt helt smertefritt.

Noen ganger sitter tannen så godt fast i kjevebeinet slik at tannen ikke kan trekkes på vanlig måte. Dette gjelder spesielt visdomstenner i underkjeven og tenner med store kariesskader. I tillegg kan tannen være godt skjult av tannkjøttet som ligger over. Da må man gjøre en kirurgisk tanntrekking. I slike tilfeller fjernes noe av tannkjøttet rundt tannen og tannlegen borrer rundt tannen for at man lettere skal kunne komme til. Dersom tannen er vanskelig å få ut i en hel del, deles den opp i biter for så å fjernes. Ved slike inngrep er det vanlig å sy noen sting som fjernes etter ca. en uke. Det er vanlig å ha litt smerter noen dager etter operasjonen. Ved hjelp av smertestillende tabletter fra tannlegen vil smertene i ettertid være minimale.

    

Tannimplantater

Dersom du har problemer fordi du mangler tenner, er implantater en bedre løsning enn gebiss. Gebiss gir dårligere tyggeevne og smaksopplevese og er ofte forbundet med praktisk ubehag. 

9 av 10 operasjoner er vellykkede!

Langtidsundersøkelser på innsatte implantater viser at 90% av inngrepene er vellykkede, noe over i underkjeven og noe under i overkjeven.

Permanente tenner

Implantater er skruer av titan festet i kjevebenet som erstatning for tapte tenner. Idéen og bruken av implantater (titanskruer) er ikke ny. Skruene slik vi kjenner dem i dag har vært benyttet i over 20 år. De kan benyttes alene som støtte for broer, eller i kombinasjon med egne tenner. Titanskruen vil etter en viss tid oppnå en tett forbindelse med benet i en såkalt osseoseintegrasjon.

Tannløse kjever

Skruene kan for det første brukes som forankringspunkter for proteser (2-3 punkter pr kjeve). På denne måten vil protesene sitte fast via et trykk-knapplignende system.

Tannløse kjever kan også få hele faste broer som hviler på implantater. Forutsetningen er at det er nok ben i kjevekammene slik at det kan settes inn flere implantater.

Delvis tannløse kjever

Har du en delvis tannløs kjeve, kan implantater enten benyttes alene som støtte for broer i tannløse deler av kjevene, eller i kombinasjon med egne tenner dersom dette skulle være ønskelig.

Erstatning ved tap av enkelttenner

Implantater er spesielt egnet som erstatning ved tap av enkelttenner hos yngre mennesker. Du unngår på denne måten å slipe ned friske tenner til en bro. Slike implantater kan også til en viss grad benyttes ved tap av enkelttenner andre steder i kjevene.

Forberedelser til inngrepet

Forutgående konsultasjon: før vi eventuelt tar en bestemmelse om å sette inn implantater, må du først gjennom en konsultasjon. Enkelte sykdommer og visse tilstander ellers utelukker eller vanskeliggjør innsettelse av implantater.

Røntgenundersøkelse:

Etter konsultasjonen gjennomgår du en røntgenundersøkelse. Skruene krever at kjevebenet har en viss dimensjon for at de kan settes inn. Denne dimensjonen er vanskelig å forutsi ut fra en ren klinisk undersøkelse. Ved Colosseumklinikken har vi muligheter for å gjøre spesialopptak der kjevebenets høyde og bredde kan måles eksakt i de ønskede områdene av kjeven.

Innsettingen

Selve innsettingen av skruene skjer ved at det bores hull i benet hvor skruene så skrus ned. Deretter må man vente 6 måneder i overkjeven og 3 måneder i underkjeven før implantatene kan belastes, dvs før det kan lages tenner på dem.

   

Sedasjon

Spesialoppgave