Konserverende og protetisk tannbehandling
FYLLINGER

Hvorfor trenger vi fyllinger ?

Ofte setter matrester seg fast i tyggeoverflaten av tennene, hvis disse ikke fjernes regelmessig ved tannpuss vil bakterien som oppstår i plakken bryte ned matrestene. I denne prosessen skapes det syrer som bryter ned emaljen. Nå overflaten er ødelagt kommer syren til tannbenet og enkelte ganger ned til mykvevet. Det er dette som gir hull i tennene, enten på tyggeoverflaten, mellom tennene eller på tannhalsen. 

KOmposittfylling

Kompositt er et plaststoff som er tilsatt mikroskopiske fyllpartikler av glass eller keramikk. Blålys med riktig frekvens herder stoffet til å bli omtrent like hardt som emaljen. 

Kompositt kan kan brukes for å tette hull eller til å bytte ut amalgamfyllinger. En av hovedfordelene med komposittfyllinger er at de er naturtro. Det vil si at de ikke inneholder bly eller andre giftstoffer, som feks amalgamfyllinger. Kompositt leder ikke varme eller elektrisitet og fester seg bedre til tannen, hardner og kan brukes med en gang. Den er ugjenomtrengelig for bakterier og har en levetid på ca 5-8 år. Komposittfylling anbefales for små og middelse hull.

Komposittfylling er anbefalt :

o   Ved hull i jeksler og fortenner

o   For å dekke misfarginger

Komposittfylling anbefales ikke

o   Ved avslått fortann hvor mer enn 50% av tannen mangler

o   Hvis man har flere fyllinger i en tann som umuliggjør en estetisk tilfredsstillende løsning

Rotfylling

Tannen består av tre deler, tannkronen, tannhalsen og røttene. Tannkronen er den delen av tannen som er synlig i munnhulen. Tannhalsen sitter mellom tannkronen og roten. Her blir emaljen lett tynn, noe som gjør tannen overfølsom for varme og kulde. Røttene er forankret i kjevebenet. En tann kan ha to, tre eller flere røtter, som hver har en eller flere rotkanaler som rekker ned til blodkarene og nervene som rotspissen kommer i kontakt med.

Hvorfor er rotfylling nødvendig?

Bakterier bryter ned vevet i rotkanalen ved betennelse. Stoffene som frigjøres ved nedbrytningsprosessen utvider seg med varme, og siden det er trangt i rotkanalen, vil dette gi smerte. Betennelsen når vevet rundt roten gjennom et hull i rotspissen, og det vil gjør vondt å bite på tannen. Det er derfor nødvendig å rense rotkanalen for infisert vev og bakterier, og deretter tette kanalen.

Rotfylling er nødvendig

o   Hvis hullet i tannen er så stort at bakteriene sprer seg til rotkanalen og skaper betennelse i bløtvevet. Enten blir tannen overfølsom for kulde, eller så dør nervene i tannen litt ette rlitt, til man bare har diffuse smerter

o   Hvis tannen skades og kanalen blottlegges

o   Hvis man har en periodontal sykdom

Grunner for fraråding av rotfylling

o   Pasienten har dårlig helse eller kronisk eller alvorlig sykdom.

o   Tannrøttene er skjeve, spesielt ved visdomstennene.

o   Tannroten er brukket.

o   En stor del av tannen mangler, og den vil ikke kunne repareres, selv etter rotfylling.

KRONER

En krone dekker preparerte deler av tannen og gir automatisk riktig utseende. Hvis en tann er så skadet at den ikke kan restaureres med en estetisk tilfredsstillende fylling eller innlegg, anbefales det en krone.

Tannlegen tar avtrykk, og kronen lages hos en tanntekniker i et tannteknisk laboratorium. Fargen og formen vil passe til resten av tennene. Restaureringen er både estetisk tilfredsstillende og funksjonell. Kronen sementeres til den preparerte tannen med lim og kan ikke fjernes uten varig skade på kronen. En krone kan ikke brukes til å erstatte en manglende tann.

Krone er anbefalt

o   Hvis det er store hull i tannen

o   Hvis en del av en fortann er brukket av

o   Hvis en tann er veldig slitt og tyggeoverflaten må gjenoppbygges

o   Hvis tannen er brukket av og ikke kan repareres med estetisk tilfredsstillelse fyllinger eller innlegg

o   Hvis en tann har flere fyllinger eller svakheter

Krone frarådet

o   Hvis man har en betennelse i bløtvevet i tannen eller forandringer i rotspissen eller i støttevevet. Kronen sitter fast og kan ikke fjernes uten å skades. Derfor må tannen behandles for alle eventuelle problemer før en krone kan settes på

o   Hvis tannen sitter veldig skjevt i kjeven eller er veldig løs

BROBEHANDLING

En bro er en løsning dersom pasienten mangler en eller flere tenner. Broen er en kombinasjon av kroner som fungerer som anker, eller mellomledd som erstatter de manglende tennene og dekker gapet i tannrekken. Mellomleddene er laget av porselen og ser ut som vanlige tenner. Kronene på hver ende kan festes enten på pasientens egne tenner, på implantater, eller en kombinasjon av de to.

 Typer av bro

o   Tradisjonellbro:

 - En tradisjonell bro er et mellomledd laget av porselen med en krone på hver ende.

o   Selvbærende bro

 - En selvbærende bro kan erstatte tenner som pasienten bruker mindre når vedkommende tygger, for eksempel fortenner. Det vil si at broen bare er festet på den ene siden og ”henger fritt” på den andre.