Gjennomgang på fasene i en typisk CEREC-behandling – fra preparering til den ferdige restaureringen er sementert.
  • Det settes av ca. 90 minutter for en cerec krone. Fra start til slutt. 
  • Før behandlingen starter er det tatt et røntgenbilde for å unngå apicale problemer.
  • Etter injeksjon opprettes pasienten i CEREC-programmet, og taster inn type restaurering og materialvalg. Når bedøvelsen virker prepareres tannen, det taes bilder av prepareringen, under- og overkjeven og Buccal Bite-bilder (hvor pasienten biter sammen). Og deretter designe restaureringen.
  • Her kommer CEREC-programmet med et ofte svært godt forslag, som bare skal justeres minimalt. Alt dette tar normalt ca. 20-30 minutter. 
  • Deretter freses kronen ut, enkelte ganger går den i ovnen etterpå, men det varierer på type material som brukes. Etter dette males og glanses, eventuelt poleres kronen, før den sementeres. Det settes normalt 30 minutter av til sementering. 

          

På vår klinikk kan vi tilby både både cerec kroner og cerec bro. Begge alternativene lages iløpet av noen timer.
Vi har hatt vår cerec maskin siden 2015 og den har vært vært flittig brukt siden dag en.

Fordeler med Cerec krone:

1. Får gjort hele behandlingen hos tannlegen iløpet av noen timer.
2. Unngår utgifter og tid ved bruk av Tanntekniker.
3. Har ofte bedre holdbarhet enn fyllinger.
4. Ser naturlig ut og gir et godt estetisk resultat.
5. Gir mulighet til å reparere og beholde en tann som har store skader.


Her er før og etterbilder på behandling; 12 kroner totalt, 6 stk i overkjeven i front og 6 stk i underkjeven i front. 

        

                             FØR                                                         ETTER