HELFO-refusjon

Vi har gode kunnskaper om kriteriene for behandlinger som innfir rett til Helfo-refusjon. Det vil si at du da bare betaler egenandelen for visse typer tannbehandling og oralkirurgisk behandling. For eksempel kan du i dag ved hjelp av Helfo-refusjon få nærmest gratis faste tenner i underkjeve med 2 implantater. 

Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT)

Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte

Tilstand 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

Tilstand 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade

Tilstand 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

Tilstand 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Tilstand 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

For dypere informasjon kan du gå inn på linken som ligger nedenfor.

https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege